ماه اول چالش پسماند کمتر با بشقاب سبز

چرا پلاستیک کمتر؟

 بطری های پلاستیکی، لیوان های قابل بازیافت شدن قهوه، بسته های بیرون بر یکبارمصرف، پلاستیک های نازک برای بسته بندی غذا (cling film) و … . اینها فقط بعضی از وسایلی هستند که ما هر روز استفاده می کنیم و دور می اندازیم. بدون اینکه بدانیم آیا برای ما سالم و مناسب هستند یا نه؟…