اثرات مخرب پلاستیک ها

 تقریباً از سال ۱۹۴۸ که ظروف پلاستیکی نگه داری غذا برای اولین بار تولید شدند، ما در حال استفاده مداوم پلاستیک در خانه هایمان هستیم. در حال حاضر پلاستیک در خانه ها، مدارس، و حتی درون بدن حیوانات آبزی و در واقع در تمام رودخانه ها و اقیانوس ها قابل یافتن است.  در هر سال…