9-tips-to-living-with-less-plastic - نه نکته کلیدی برای زندگی با پلاستیک کمتر

۹ نکته کلیدی برای زندگی با پلاستیک کمتر

حقیقت این است که حتی تغییرات کوچک در عادات روزمره، در طول زمان نتیجه بزرگی به همراه خواهد داشت. همچنان وقتی این نکته را در نظر بگیریم که افراد زیادی با طرز تفکر مشابه ما در حال ایجاد تغییرات مثبت، برای کاهش زباله های پلاستیکی هستند، میتوان امیدوار بود که در کنار هم میتوانیم تغییرات…