chemicals in cleaning products- مواد شیمیایی موجود در شوینده ها

مواد شیمیایی موجود در شوینده ها (قسمت اول)

تریکلاسن     تشکیل دهنده های فعالی مانند «تریکلاسن» که در اکثر محصولات شوینده با برچسب «آنتی باکتریال» پیدا میشوند. باکتری، قارچ و کپک را از بین میبرند، اما در عین حال جلبک ها را نیز که عضو بنیادینی از اکو سیستم دریاها هستند، میکشند.  ردپای تریکلاسن در ۵۸ درصد از ۸۵ جریان مهم آب…