راهکارهای کُند کردن روند صنعت فست فشن - Solutions to slow down the fast fashion

راهکارهای کُند کردن روند صنعت فست فشن

 برای آرام کردن روند صنعت فست فشن، نیاز داریم تا رفتارهای مصرفی خود را تغییر دهیم. در این نوشتار، چند راهکار خوب برای دستیابی به این امر مهم برای شما تهیه کرده ایم.  ۱- تا حد امکان به جای خرید لباس نو، لباس های خود را تعمیر کنید یا تعمیر آن را به یک فرد…