دوازده موردی که کثیف کننده اقیانوس ها هستند

۱- میکروپلاستیک ها و ریزدانه های پلاستیکی ۲- ته سیگار  بیشترین تعداد زباله جمع آوری شده در سواحل جهان به ته سیگار تعلق دارد. طی ۳۲ سال گذشته شصت میلیون ته سیگار توسط گروه حفاظت از اقیانوس جمع آوری شده است. سالانه نزدیک به ۶ تریلیون سیگار فیلتردار در جهان تولید میشود. فیلترهای سیگار دارای…