درباره میکروپلاستیک ها چه می دانیم؟

میکروپلاستیک ها ذرات بسیار کوچک پلاستیک با اندازه کمتر از ۵ میلی متر هستند که از منابع متنوعی نشأت می گیرند.  میکروپلاستیک های اولیه شامل محصولاتی هستند که به عمد ساخته می شوند. نظیر میکروبیدها و سوله ها. در حالی که میکروپلاستیک های ثانویه از تجزیه موارد بزرگتری چون ظروف غذا و نوشیدنی، کیف ها…