دتاکس-کیوی-آناناس

دتاکس کیوی و آناناس

دتاکس کیوی و آناناس کیوی یک عدد آناناس یک حلقه کیوی را حلقه نازک کرده و همراه با آناناس خرد شده و آب داخل ظرف دربسته میریزیم و داخل یخچال میگذاریم، فردا صبح دتاکس شما آماده است و در طول روز نوش جان کنید.