آلایندگی ته سیگارها در محیط زیست

آلایندگی ته سیگار ها

ته سیگار ها: آلاینده های کوچک جثه، اما پرتعداد و دردسرساز   لطفاً ته سیگار خود را در طبیعت رها نکنید. بیشترین تعداد زباله جمع آوری شده در سواحل جهان به ته سیگارها تعلق دارد.  طی ۳۲ سال گذشته، شصت میلیون ته سیگار توسط گروه حفاظت از اقیانوس جمع آوری شده است. سالانه نزدیک به…