بارداری و گیاهخواری - حاملگی و گیاهخواری - بارداری و رژیم وگن - حاملگی و رژیم وگن

بارداری و گیاهخواری

سلامت بدن در زمان بارداری بسیار مهم است؛ و اطلاعات موجود در مورد سلامتی، هم میتواند ساده و هم گیج کننده باشد. در این مقاله به این موضوع میپردازیم که: رژیم گیاهی وگن در تمام مراحل زندگی از جمله بارداری و شیردهی، یک انتخاب سالم است. و در ادامه مقاله به معرفی منابع غذایی گیاهی…

saving water in veganism- مقایسه میزان آب مصرفی گوشت در برابر رژیم گیاهخواری

آب و گیاهخواری

در سطح جهان، افراد وِگَن آب کمتری استفاده میکنند. بدون شک، همه ما به آب تمیز احتیاج داریم. چگونگی دستیابی به آن و تمیز نگه داشتن آب، تقریباً در همه جا به یک مشکل تبدیل شده است. در حقیقت، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در گزارشی با عنوان سایه بلند احشام (Livestock’s…