بارداری و گیاهخواری - حاملگی و گیاهخواری - بارداری و رژیم وگن - حاملگی و رژیم وگن

بارداری و گیاهخواری

سلامت بدن در زمان بارداری بسیار مهم است؛ و اطلاعات موجود در مورد سلامتی، هم میتواند ساده و هم گیج کننده باشد. در این مقاله به این موضوع میپردازیم که: رژیم گیاهی وگن در تمام مراحل زندگی از جمله بارداری و شیردهی، یک انتخاب سالم است. و در ادامه مقاله به معرفی منابع غذایی گیاهی…